ไม่มีหมวดหมู่

อบรมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง และนางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษ…
Read more

ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ภายใต้กองทุนห…
Read more

ประชุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ประชุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม เพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน วางแผน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน…
Read more

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางมลิสา สังฆธรรมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านศรีสงคราม หมู่ 5 ตำบลป่าแดง

วันที่ 27 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ กุมภา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรโครงการ 1…
Read more

ติดตามความก้าวหน้าเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้นางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรท…
Read more

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว…
Read more

ร่วมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง และนางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้…
Read more

ร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง และนางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชในพื้นที่ ณ ห้องประช…
Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนอินทผลัมเสือแสวงสินธุ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนเสือแสวงสินธุ์ โดยมีนายบุรินทร์ เสือแสวงสินธุ์ เจ้าของสวนอินทผลัม…
Read more