ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนอินทผลัมเสือแสวงสินธุ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ พร้อมด้วยนางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนเสือแสวงสินธุ์ โดยมีนายบุรินทร์ เสือแสวงสินธุ์ เจ้าของสวนอินทผลัม พาเยี่ยมชมสวน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอินทผลัม ประมาณ 7 ไร่ จำนวน 200 ต้น เป็นอิทผลัม พันธุ์บาฮี ซึ่งเกษตรกรได้มีการจำหน่ายอินทผลัมผลสดบริเวณหน้าสวน ราคาจำหน่ายเริ่มต้น กิโลกรัมละ 100 บาท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการตลาดให้กับเกษตรกร ณ หมู่ที่ 15 บ้านเนินสุวรรณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก