ร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง และนางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ห้องประชุมสองแคว) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก