ร่วมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 25 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง และนางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ระดับจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (ห้องประชุมสองแคว) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก