ติดตามความก้าวหน้าเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้นางสาวจามจุรี เทพพิทักษ์ และนางสาวณัฐรดา ใจเก่งดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้าเพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 7 แปลง ในพื้นที่ หมู่ 2, 9 และ 12 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก