ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านศรีสงคราม หมู่ 5 ตำบลป่าแดง

วันที่ 27 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ กุมภา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านศรีสงคราม หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก