ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม ​ 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางมลิสา สังฆธรรมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และเครื่องไทยธรรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก