อบรมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565​ นางเกยูร จารุรัตนพงศ์ เกษตรอำเภอชาติตระการ มอบหมายให้ นายอิทธิพล ขำนาพึง และนางสาวกัลยาณี หนิมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านขุนน้ำคับ หมู่ 12 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก