การติดต่อ

สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ หมู่ 4 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170

Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ

โทร.055 – 381048

E-mail : chattrakarn09@hotmail.com

แผนที่สำนักงาน

https://goo.gl/maps/KFdaRCeGLD2vRvva6